Čínská porcelánová deska Porcelánová deska s portrétem čchingského ( mandžuského ) císaře s posmrtným jménem Velký předek ( Tchaj cu) Nurhači a Vznešené císařovny Siao-cch´. Tchaj-cu ( mezinárodně Taizu ) byl zakladatel mandžuské dynastie a žil 1592- 1643. Siao-cch´( Xiaoci znamená Oddaná a milostivá) Nápisy doplněny nápodobou pečetě. Neoficiální –lidové- pece. Čína 18.-19.st.Odborné posouzení PhDr. Zlatá Černá - emeritní kurátorka sbírky čínského umění v Náprstkově muzeu v Praze ( Národní muzeum ). cena 39 000.-KČ


historicpraha@seznam.cz