BAROKO - MUČEDNICKÁ SCÉNA SV.LUCIE 1660-1680. Dataci potvrzuje restaurátorská zpráva znalce barokního umění na základě zkoušky rozpustnosti barev. Malba svým stylem odpovídá severoitalské provenienci. Námět: mladá žena v honosném rouchu je přidržována stařenou nad hraničkou žhnoucích polen, přes ně je položen vavřinový věnec a vedle stojí bronzový škandelábr se světlem. Vousatý muž v rudém plášti třímá ve vztyčené ruce dýku. Zobrazená je scéna s ustálenými charakteristickými znaky právě pro jeden z nejtypičtějších výjevů legendy o sv.Lucii, panně a mučednici ze Syrakús na Sicílii, kde zemřela roku 304 při pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána. Byla to doba prvních křesťanských mučedníků, kteří pro svou víru zemřeli. Základní atributy: hořící olejová lampa /svícen/, malá miska v popředí s očima, které mohou být dvě, ale může jich být i víc. Lucie je skutečnou historickou postavou, avšak výklad o jejím životě a smrti je založen především na legendách. Zázračné matčino uzdravení pohnulo Lucii k takové vděčnosti, že svůj velký majetek rozdala chudým. A to natolik rozezlilo jejího snoubence, že ji jako křesťanku udal konzulovi Pachasiovi. Lucie byla vyzvána, aby obětovala modlám, což odmítla. Proto byla přivázána k spřežení mnoha volů, aby ji odtáhli do nevěstince, ale ona stála pevně na místě a nemohli s ní hnout. Pak byla mučena tehdy běžnými mučícími prostředky, byla pálena, do uší ji bylo lito rozpálené olovo, trhali ji zuby, uřízli ňadra, polévali vroucím olejem a smůlou, dokonce i vroucí močí. Nakonec, když stále odolávala smrti, byla ji vražena dýka do hrdla a tím byla usmrcena. Teprve později vznikla legenda, vážící se právě k Luččiným očím. K dispozici restaurátorská zpráva specialisty na barokní umění, znalecký posudek.  Olejomalba na plátně, 86 x 101 cm,  s rámem 122 x 150cm. Na rámu ve větší ploše plátkové  zlato.

I_1215_12457
I 1215 5768
I 1215 5767


historicpraha@seznam.cz